Informații privind GDPR

În conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) nr. 2016/679 din 27 aprilie 2016, intrat în vigoare la 25 mai 2018, vă aducem la cunoștință că informațiile referitoare la dumneavoastră colectate pe acest site fac obiectul unei procesări de către ArcelorMittal Construction.
ArcelorMittal Construction respectă principiile stabilite în Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) nr. 2016/679 din 27 aprilie 2016 și se angajează să prelucreze datele cu caracter personal care îi sunt transmise de către participanți într-un mod transparent, confidențial și sigur.
Colectăm și utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal în scopuri specifice și limitate: facem acest lucru în special în instrumentele noastre CRM, de exemplu, pentru a vă oferi oferte comerciale adecvate.
Prin urmare, informațiile colectate despre dvs. fac obiectul unui tratament de marketing CRM.
În contextul contactelor noastre de afaceri, este posibil să fi colectat informații cu caracter personal despre dumneavoastră, care se limitează la următoarele informații: numele de familie, prenumele, titlul, limba, funcția, adresa de e-mail de la serviciu, numărul de telefon și adresa poștală de la serviciu.
Persoana responsabilă pentru această prelucrare este directorul comercial, iar responsabilul cu protecția datelor (DPO) poate fi contactat la adresa DPO_ArcelorMittal_France@arcelormittal.com. Destinatarii acestor date sunt serviciile comerciale ale companiei. Perioada de păstrare a datelor este de 3 ani dacă nu există răspuns la solicitările noastre.
Aveți dreptul de acces, rectificare, portabilitate, ștergere sau limitare a tratamentului.

Puteți să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal și aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, contactând: DPO_ArcelorMittal_France@arcelormittal.com
Aveți posibilitatea de a depune o reclamație la o autoritate de supraveghere