QSSEE

Calitate & Mediu

Obiectivul nostru de calitate: Satisfacția pe termen lung a clienților noștri

Ascultarea și servirea clienților noștri.
Evidențierea parteneriatului cu clienții noștri ca valoare de afaceri, impulsionarea îmbunătățirii continue în ceea ce privește respectarea angajamentelor, căutarea de servicii eficiente, sprijinirea proiectelor și afacerilor și reducerea neconformităților.

Inovăm și ne pregătim pentru viitor.
Ascultarea pieței și inițierea de noi soluții și produse pentru a avansa sistemele de construcție și estetica clădirilor. Să fim expertul și referința tehnică pentru anvelopa clădirilor. Consolidarea capacității de inovare a companiei, chiar și de reformare a practicilor interne și externe cu ajutorul transformării digitale: produse și servicii conectate, colaborative, dematerializate, etc.

Să asigurăm durabilitatea și performanța companiei noastre.
Păstrarea capacităților instrumentelor noastre industriale într-o logică de independență strategică, creșterea fiabilității și a monitorizării instrumentelor noastre și consolidarea mijloacelor de control pentru a îmbunătăți calitatea finală a produselor noastre.

Să dezvoltăm competențele angajaților noștri și să anticipăm consecințele generate de orientările noastre strategice și digitale.

Obiectivul nostru privind mediul și energia: Să prevenim impactul asupra mediului, să controlăm riscurile și să facem față provocărilor de mâine.

Să ne consolidăm prevenirea și controlul riscurilor prin desfășurarea de analize ale cauzelor poluării și planuri de monitorizare.
Să fim un actor al dezvoltării durabile prin reducerea amprentei noastre de carbon, continuând reflecția continuă asupra schimbărilor în metodele noastre de producție pentru a limita impactul acestora asupra mediului și energiei.
Să ne asigurăm că ne limităm consumul de materii prime, de ambalaje, de resurse naturale și fosile și să cumpărăm produse care respectă mediul și sănătatea. Să desfășurăm un lanț de aprovizionare responsabil.
Să ne angajăm într-o abordare responsabilă prin includerea părților noastre interesate.

 

Sănătate & siguranță

Obiectivul nostru în ceea ce privește siguranța, sănătatea și bunăstarea la locul de muncă: 0 accidente

Consolidarea conducerii.
Să ne educăm în permanență echipele. Măsurați, informați și monitorizați în permanență acțiunile noastre corective și preventive.

Asigurarea controlului nostru asupra riscurilor, prin asigurarea respectării reglementărilor și prin analiza riscurilor potențiale și a faptelor accidentale pentru a lansa acțiuni preventive și corective. Să ne punem echipele în centrul acțiunilor noastre pentru a insufla o cultură a siguranței comună și durabilă.

Să luăm în considerare sănătatea și bunăstarea angajaților noștri la locul de muncă, prin consolidarea comunicării și a schimburilor privind bunăstarea, sănătatea, sportul, nutriția, lupta împotriva dependențelor și prin colaborarea strânsă cu toate echipele noastre și cu reprezentanții acestora.

Succesul acestei politici depinde în mod inevitabil de mobilizarea și angajamentul tuturor celor care lucrează pentru noi și cu noi, haideți să ne îmbunătățim împreună!

Ambiția noastră

Să fim punctul de referință pentru produsele de anvelopare a clădirilor. Să fim partenerul de calitate al clienților noștri, exemplar prin angajamentul echipelor noastre și respectarea cerințelor normative și de reglementare, prin îmbunătățirea continuă a performanțelor noastre în materie de calitate, sănătate, siguranță, mediu și energie. ArcelorMittal Construction Romania este implicată de mai mulți ani în inițiativele de îmbunătățire continuă și se angajează din nou în mod oficial în privința unor obiective țintite și ușor de înțeles pentru următorii 3 ani.